Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije.

U tijeku je provedba projekta
“GLASS – Golden Leaf Agency Software Solution”

Tvrtka Golden Leaf Tours d.o.o. je u rujnu 2017. godine započela s provedbom „GLASS – Golden Leaf Agency Software Solution“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Nositelj projekta: Golden Leaf Tours d.o.o
Ukupna vrijednost projekta: 1.395.652,88 kn
EU udio u financiranju projekta: 1.027.050,00 kn
Razdoblje provedbe: 1.rujna 2017. – 1.ožujka 2019.
Voditelj projekta: Toni Tabak, vanjski suradnik
Koordinator projekta i kontakt osoba: Maksimilijan Šprung, [email protected]

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

  1. Razvoj Frontend web sučelja
  2. Razvoj Backend pozadinskog sučelja
  3. Razvoj ERP (Enterprise Resource planning) sustava
  4. Razvoj mobilne aplikacije
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom i administracija

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta jest omogućiti efikasno upravljanje poslovanjem turističkih agencija, turoperatora i malih iznajmljivača smještaja u turizmu kroz integraciju i sinkronizaciju svih poslovnih operacija različitih sistema (softverskih alata) u jedno inovativno softversko rješenje.

Opći cilj Automatizirati poslovne aktivnosti i povećati kvalitetu usluge turističkih agencija, turoperatora i malih iznajmljivača.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Efikasno i jednostavo upravljanje poslovanjem
R2 Automatizacija poslovnih aktivnosti
R3 Povećanje kvalitete usluge tvrtke
R4 Povećanje ljudskih kapaciteta za rad na novom softverskom rješenju

Provedbom projekta ostvarit će se nužni preduvjeti za konkurentnost tvrtke i širenje poslovanja. Ovim projektom će se otvoriti 4 nova radnja mjesta koja će raditi na razvoju inovativnog softverskog rješenja visoke dodane vrijednosti. Investicijom u razvoj inovativnog softverskog rješenja kroz projekt će se ostvariti značajno unaprjeđenje u efikasnosti poslovanja, automatizaciji poslovnih operacija i povećanju kvalitete usluge.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/www.strukturnifondovi.hr

http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke
Golden Leaf Tours d.o.o.